โพล

โฆษณา

กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2555

โรงเรียนมหาวิชานุกูล จัดกิจกรรมวันไหว้ครูปีการศึกษา 2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 21มิถุนายน 2555 โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนมหาวิชานุกูล
นายสนิท แนบกลาง เป็นประธานในพิธี

Hello world!

Welcome to WordPress.com! This is your very first post. Click the Edit link to modify or delete it, or start a new post. If you like, use this post to tell readers why you started this blog and what you plan to do with it.

Happy blogging!